Vakgarage Lambooy is gecertificeerd door Duurzaam Repareren nederland.

Er wordt gestreefd naar de meest groene oplossingen, die economisch haalbaar zijn. Dit blijkt in de praktijk geen tegenstrijdigheid. Want Duurzaamheid heeft niets, maar dan ook niets met ‘duur’ te maken, in tegendeel zelfs. De gecertificeerde bedrijven hebben niet alleen een duurzame bedrijfsvoering, maar gebruiken ook producten en middelen die niet (onnodig) schadelijk zijn voor het milieu, de medewerkers en de klanten.